Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av ekonomi, marknadsföring och av att få veta mer om företagens roll och ansvar i samhället i Sverige och i världen? Är du road av entrepreneurskap och juridik? Vill du veta mer om hur samhället fungerar för att tillgodose människors behov? Då är Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi eller Juridik den utbildning du väljer!

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen på Ekonomiprogrammet ska därför utveckla dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Ekonomiprogrammet lär dig starta, driva och avveckla ett företag inom Ung Företagsamhet.

Inriktning Ekonomi
Inriktningen Ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Matematik har en central roll på denna inriktning.

Inriktning Juridik
På inriktningen Juridik får du kunskaper om vad som är rätt och fel i ett demokratiskt samhälle och om hur det påverkas av internationell rätt. Du utvecklar förmågan att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Inriktningen hanterar mer psykologi och filosofi.

Ekonomiprogrammet ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar i landet inom ekonomi och juridik men även andra utbildningar som t.ex. polis, systemvetare och sjuksköterska.

Se Skolverkets film om programmet

Relaterade nyheter