Ung företagsamhet

Nedan finns lite information om Ung Företagsamhet och att driva UF-företag.

När man driver UF-företag så finns det 5 obligatoriska moment och 3 tilläggsmoment som ska göras för att UF-året ska bli godkänt.

De obligatoriska momenten är:

– Fullständig registrering på vår hemsida

– Skriva & ladda upp affärsplan

– Ha minst två säljtillfällen

– Ha minst en personlig träff med sin rådgivare

– Skriva en årsredovisning

På filmen nedan finns tips och information inför UF-mässan.

Läs mer på Ung Företagsamhets hemsida.

Vad säger Skolverket om Ung Företagsamhet? Läs här.