Teknikprogrammet

Gillar du mekanik och teknikutveckling? Är du intresserad av hur saker fungerar? Tycker du att datorer inom produktion och design är spännande? Då väljer du förstås en av inriktningarna Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik eller Teknikvetenskap på Teknikprogrammet!

Undervisningen på Teknikprogrammet varvar till stor del teori och praktik. Du jobbar ofta i projektform och företagande och entreprenörskap är en viktig del i processen från idé till färdig produkt. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den fokuserar på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Här läser du fysik, kemi och matematik med speciell vikt lagd vid tekniska processer.

Här hittar du en presentation – klicka här

TeknikCollege – TC
Regionens näringsliv är en del av utbildningen genom samverkan i TeknikCollege, där du garanteras APL – arbetsplatsförlagt lärande – på något av de medverkande företagen.

Läs mer om Teknikcollege här.

Inriktning Design och produktutveckling
Denna inriktning ger kunskaper om och övar dig i design och produktutveckling, där datorstyrd design och konstruktion är centrala. Du får också lära dig designprocess och designmetodik.

Inriktning Informations- och medieteknik
Här får du kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktning Teknikvetenskap
Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Med Teknikprogrammet i ryggsäcken får du en mycket god grund för fortsatta studier vid universitet och högskolor. Högskoleutbildningar inom teknik och naturvetenskap kräver att du gått TE- eller NV-programmet och du blir även behörig till de flesta övriga utbildningar som polis, journalist, ekonom med flera.

Se Skolverkets film om programmet

Relaterade nyheter