TE4 – fjärde året på Teknikprogrammet

Nordenbergsskolan är en av de skolor i landet som av Skolverket beviljats det fjärde året på Teknikprogrammet inom inriktningen Design och produktutveckling.
Nordenbergsskolan erbjuder 10 platser om året på TE4.

Om utbildningen
Det fjärde året på Teknikprogrammet vänder sig till Dig som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever kommer att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensarbete. Minst 10 veckors APL ingår i det fjärde året.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, industridesigner eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan vara aktuella.

Samarbete mellan skola och näringsliv
Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Den ger eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplad till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

Mål för examensarbetet
Examensarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda tekniska utgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Behörighet
Du som har en examen från Teknikprogrammet, samt är godkänd (minst E) i kurserna Design 1 och Konstruktion 1 är behörig att söka det fjärde året med inriktning Design och produktutveckling. Om du saknar de två behörighetsgivande kurserna kan erfarenheter från arbetslivet eller annan utbildning bedömas vara motsvarande. Kontakta i så fall oss för ytterligare information. Dock krävs det alltid att du har en examen från Teknikprogrammet.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Studierna till fjärde året kan påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Ansökan
Ansökan till det fjärde året görs alltid till din hemkommun. Sista dag för ansökan är den 15 maj.

Källa: Skolverket

Relaterade nyheter