Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur samhället fungerar och förändras? Vill du veta mer om människans livsvillkor och verksamheter, både lokalt och globalt? Vill du bli allmänbildad och få en bred kompetens? I så fall Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation eller Beteendevetenskap ditt rätta val!

Vi lever och fungerar i ett mångkulturellt samhälle. Vi påverkas dagligen av saker som sker i vår omgivning. Genom både nya och gamla medier kan vi hela tiden ha kontakt med och få intryck från både vårt närsamhälle och från andra sidan jorden. De krig och konflikter som pågår i andra länder likväl som den globala utvecklingen som sker är oundvikligen en del av även vår vardag på Nordenberg. På Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi gärna ämnesövergripande. Vi gör studiebesök på olika samhällsinstitutioner och företag.

Inriktning beteendevetenskap
Här får du kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. På inriktningen fördjupas din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Du får också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap och du ges möjligheter att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktning samhällsvetenskap 
Väljer du denna inriktning får du kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får  bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen utvecklar och stimulerar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program. Du får behörighet till många utbildningar på högskola och universitet. På Nordenbergsskolan arbetar vi målmedvetet för att alla elever skall få de kunskaper och verktyg som krävs för att klara fortsatta studier på ett bra sätt.

Se Skolverkets film om programmet

Relaterade nyheter