Introduktionsprogrammen

Vill du komplettera dina kunskaper från grundskolan för att bli behörig till ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning? Vill du läsa i din egen takt och med specialanpassad studieplan? Då väljer du något av introduktionsprogrammen på Nordenbergsskolan!

På IM möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål. Tillsammans utformar vi innehållet i din utbildning. Du studerar på heltid och har möjlighet att varva studier med APU.

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter de tidigare individuella programmen och ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.

Introduktionspogrammen består av:

Preparandutbildning (IMPRE) 
Programmet är ettårigt och vänder sig till ungdomar som vill gå ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Preparandutbildningen är för Dig som känner dig studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Programinriktat individuellt val (IMPRO) 
Programmet är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion (IMYRK) 
Programmet vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ (IMIND) 
Programmet förbereder ungdomar till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Studierna anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Språkintroduktion (IMSPR) 
Programmet ska ge nyanlända ungdomar svenska som andraspråk på heltid tills de blir godkända. Eleverna läser även andra ämnen från andraspråksperspektiv.

Se Skolverkets film om programmen

Relaterade nyheter