Introduktionsprogrammen

Vill du komplettera dina kunskaper från grundskolan för att bli behörig till ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning? Vill du läsa i din egen takt och med specialanpassad studieplan? Då väljer du något av introduktionsprogrammen på Nordenbergsskolan!

På IM möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål. Tillsammans utformar vi innehållet i din utbildning. Du studerar på heltid och har möjlighet att varva studier med praktik och APL.

Fyra olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Introduktionspogrammen består av:

Programinriktat individuellt val (IMV) 
Programmet är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt gymnasieprogram.

Yrkesintroduktion (IMY) 
Programmet vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ (IMA) 
Programmet förbereder ungdomar till ett nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Studierna anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Språkintroduktion (IMS) 
Programmet ska ge nyanlända ungdomar svenska som andraspråk på heltid tills de blir godkända. Eleverna läser även andra ämnen från andraspråksperspektiv.

Relaterade nyheter