Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av ekonomi, marknadsföring och av att få veta mer om företagens roll och ansvar i samhället i Sverige och i världen? Är du road av entrepreneurskap och juridik? Vill du veta mer om hur samhället fungerar för att tillgodose människors behov? Då är Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi eller Juridik den utbildning du väljer!

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen på ekonomiprogrammet ska därför utveckla dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ingår historia som en förutsättning för att du ska kunna förstå nutiden och omständigheterna kring orsakssamband och följder av olika beslut. Du gör APL – arbetsplatsförlagt lärande – i årskurs ett och två.

Inriktning Ekonomi
Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen lär dig starta och driva ett företag.

Inriktning Juridik
På denna inriktning får du kunskaper om vad som är rätt och fel i ett demokratiskt samhälle och om hur det påverkas av internationell rätt. Du utvecklar  förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Har du ekonomiprogrammet som grundutbildning står en obegränsad del av dagens arbetsmarknad öppen för dig, liksom flera högskoleutbildningar för ekonomiska yrken och viktiga samhällspositioner.

Se Skolverkets film om programmet

Relaterade nyheter