Barn- & fritidsprogrammet 

Tycker du att det är kul att leda, organisera och inspirera andra? Vill du utveckla din sociala kompetens, kreativitet och fantasi? Är du intresserad av människor? Då väljer du Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna Fritid och hälsa eller Pedagogiskt och socialt arbete!”

Inriktning Fritid och hälsa
Inriktningen fritid och hälsa ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och om hälsofrämjande arbete. Du förbereds för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna t.ex. som bad- och sporthallspersonal och ger en bra grund för att läsa vidare till friskvårdskonsulent, massör etc.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete
Här får du kunskaper om barns- och ungas utveckling, lärande, sociala och pedagogiska verksamheter. Inriktningen ger kompetens för att arbeta som barnskötare, elevassistent eller inom funktionshinderområdet. Den ger också en bra grund att stå på för vidare studier inom det pedagogiska och sociala området till fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis etc.

Se Skolverkets film om programmet

Relaterade nyheter