Första besättningen på Nordenbergsskolan

Vår historia

Ladugård och stall 1843. Textilfabrik 100 år senare. Elektronikindustri på 1960-talet. Gymnasieskola 1975. Tillbyggd och moderniserad 1983 och 1993.

Nordenbergsskolan i Olofström.
En skola med tradition och själ.
Inte som de gamla katedralskolorna och läroverken. Inte mörka korridorer med stengolv och fyra meter till taket och klocktorn med koppartak. Fast många tycker, att det faktiskt är “högt i taket” på Nordenbergsskolan. Att där är “luft och ljus”.

– Är inte det tillräckligt? sa Strindberg
Nej, vi vill förena gammalt med nytt. Det “gamla”, som vi vill ta vara på är kunskapen. Det “nya”, att kunskapen inte är ett självändamål, utan en förutsättning för utveckling. Kunskap är makt, men först när den leder till rörelse och förändring – hos individen och i samhället. Därför ställer vi krav på våra elever. Vi vill, att de ska uppleva utmaningar som stimulans till självförverkligande. Det sitter i väggarna: Förändring. Förnyelse. Förankringen i verkligheten, i vardagsslitet. Här har jobbats i 150 år. Det är vår tradition: Att söka de nya möjligheterna. Genom arbete. Med kunskapen som verktyg.

Nytänkande och utveckling.
Det började 1725 med ett litet pappersbruk. Kopparsmedja. Järnmanufaktur. Stålpressning. Hjulen har aldrig stannat. Nu rullar de över hela världen. Den levande kraften av tre sekler i rörelse. Kanske är det därför Volvos värde varar? Volvo Personvagnar, det största företaget på orten med 4000 anställda, föll inte ner från skyarna. Det skapades av människor i samverkan. Olofströmmare mest. Vilka är olofströmmarna? Ja, förnyelsen har inte minst gällt människorna. Under ett par decennier strömmade människor till Olofström från världens alla hörn. De flesta har stannat. Olofström är ett av de bästa exemplen på att människor av alla nationer och kulturer inte bara kan leva ihop, utan också smälta samman till något nytt. Till skolorna kommer nu den andra generationen invandrarbarn. Nya människor. Infödda olofströmmare. Är det en slump, att det är så i Olofström? Det vet vi inte. Var det en slump, att Harry Martinsson föddes i den här bygden? Givetvis. Men var det också en slump, att han bar de arvsanlag, som gjorde honom till en tänkare och lyriker, värd ett Nobelpris? Det vet vi inte heller. Varför föds världens genier där de gör? Har de något med platsen och människornas inneboende arv att göra? Därom får de lärde tvista. Med Harry Martinssons rötter rinner ner genom seklerna just här i Olofström. Det vet vi.

Arbete och slit.
Har Olofström något mer att erbjuda?
Ja, tillgångarna på avkoppling, naturupplevelser och fritidssysselsättning står sig i full proportion till vardagsmödorna, och det är kanske förklaringen:

Rekreation är en förutsättning för kreativitet.
I skriften “Fritid i Olofström” kan man räkna till mer än 150 olika föreningar och organisationer och ett 30-tal fritidsanläggningar av olika slag. Naturskönhet vill väl alla kommuner framhålla med mer eller mindre rätta. Olofström är säkert inte den vackraste platsen på jorden. Men bra nära bland de vackraste. Det ligger ju i Blekinge. Sveriges trädgård. På översta trappsteget. Enligt Selma Lagerlöf. Det är väl bäst, att Du själv bildar Dig en uppfattning? Välkommen till Olofström och Nordenbergsskolan! Då ska vi berätta om Bengt Nordenberg också.