Om Nordenbergsskolan - Teknikcollege

Teknikcollege

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög klass. På Nordenbergsskolan är följande fyra program certifierade av Teknikcollege: El- och energiprogrammet, Fordon och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt Teknikporgrammet.

Teknikcollege logotypUtbildningarna ger oavsett utbildningsnivå dig en nära koppling mellan teori och praktik. En styrka med Teknikcollege är de goda kontakterna med teknikföretag på orten. Dessa ger dig möjligheter till praktik, projektarbeten och eventuellt möjlighet sommarjobb ute på företag.

Teknikcollege vänder sig till dig som söker spännande utvecklingsmöjligheter. Den gymnasiala utbildningen ger möjlighet till jobb direkt och/eller behörighet för vidare studier vid olika ingenjörsutbildningar.

Efter fullgjord utbildning vid ett av våra Teknikcollegecertifierade progam får man ett intyg eller ett diplom. För att få ett intyg ska eleven ha godkända betyg i minst 2500p, för att få ett diplom ska eleven ha godkända betyg i minst 2800p.

Nedan ser du Teknikcollege informationsfilm ”Allt som skapas finns först i någons fantasi”.