Studie och yrkesvägledning

Våra Studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna med din planering under din gymnasietid och framtidsplanering.

Det finns många frågor som kan komma upp:

 • Hur är det att studera på gymnasiet?
 • Vad kan och vad skall jag välja?
 • Kan jag ångra mig?
 • Kan jag byta program, inriktning, kurs?
 • Vad innebär utbildningen för mig?
 • Är det detta jag vill göra i framtiden?
 • Får jag arbete efter utbildningen?
 • Kommer jag att klara av detta?
 • Orkar jag?
 • Vad är jag bra på?
 • Vad är jag intresserad av?

Vi kan även hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du:

 • Blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar.
 • Ser dina möjligheter och begränsningar.
 • Vara behjälplig i att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.
 • Vara behjälplig i dina inriktningsval/ individuella val/ studieplan. Under din gymnasietid kommer du att få  ta del av  information både i klass och individuellt. Vi erbjuder individuella samtal där alla frågor är välkomna.

SYV på Nordenbergsskolan är:

Cecilia Bording
EK, FT, TE, IMIND, IMSPR
0454 93 183
cecilia.bording@olofstrom.se

Linda Svensson
BF, EE, SA
0454 932 42
linda.svensson1@edu.olofstrom.se

Linn Jakus
HA, IN, NA
0454 935 13
linn.jakus@olofstrom.se