Informationskällor

Om du letar information till ett skolarbete eller bara i allmänhet kan det vara svårt att hitta bra och trovärdig information. Här hittar du länkar till användbara informationskällor.

Länkkataloger
En länkkatalog är en sammanställning av informationskällor, precis som den här listan. Det finns många olika länkkataloger och de flesta är bra så begränsa dig inte till de som länkas här! Tänk dock på att titta på vem som ligger bakom länkkatalogen innan du använder dess informationskällor.

Bibblan guidar är en samling länkar som tagits fram i samarbete mellan Malmö stadsbibliotek och Kungliga biblioteket. Här finns många ämnen att bläddra bland.
Forskning.se är en sektion av vetenskapsrådet som publicerar forskningsbaserade nyheter och artiklar inom Samhälle & kultur, Hälsa & medicin, Natur & teknik, Miljö samt Utbildning & skola.
Google scholar är en sökmotor för vetenskapliga artiklar, rapporter och även en del böcker.
Libris är vår nationella bibliotekskatalog. Här kan du söka efter var din information kan finnas. Du kan begränsa din sökning till enbart artiklar och böcker som du har tillgång till online. Bl.a. finns forskningsartiklar från många svenska universitet och högskolor i fulltext.
Directory of open access journals samlar vetenskapliga tidskrifter som publicerar artiklar med fri tillgång för alla.

Bilder och media
CC Search är en sökmotor för bilder, ljud och video du får använda baserat på hur du ska använda materialet.

Djur och natur
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som hanterar, informerar och rapporterar om miljöfrågor.
SMHI har förutom väderleksrapporter även statistik och klimatprognoser.
Worldwatch Institute publicerar rapporter och artiklar om klimat och miljö.

Historia
Historiska muséets samlingar och artiklar på nätet.
Historia.se redogör historisk statistik, t.ex. befolkningsutveckling och pengavärde.
Forum för levande historia har ett fokus på historiska folkmord och brott mot mänskliga rättigheter.

Lag och rätt
Human right’s watch övervakar och rapporterar om mänskliga rättigheter i världen.
Amnesty International övervakar och rapporterar om mänskliga rättigheter i världen.

Medicin
Allmänmedicin är en hemsida av läkare och delvis för läkare att söka information om vanliga sjukdomar och andra medicinska problem, t.ex. ätstörningar.
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. De skriver rapporter och för statistik om folkhälsa.
Livsmedelsverket för statistik, samlar tabeller över näringsvärden och informerar om livsmedel med fokus på hälsa och miljö.
RFSU informerar om sex och samlevnad ur både ett medicinskt och ett samhällsperspektiv.
World health organization publicerar rapporter och information om folkhälsa i världen.
PubMed är en databas för medicinska vetenskapliga artiklar.
SveMed+ är en databas för svenska medicinska vetenskapliga artiklar.

Samhälle
Riksdagen.se är riksdagens hemsida. Här publiceras information om riksdagen samt lagar, betänkanden, debatter och beslut från utskott, departement och riksdagen.
Regeringen.se är regeringskansliets webbplats. Här hittar man information om svensk politik, EU och utrikesdepartementets reseinformation.
Totalförsvarets forskningsinstitut publicerar säkerhetspolitiska studier och analyser.
Säkerhetspolitik.se publicerar artiklar om beredskap och säkerhet i Sverige och världen skrivna av myndigheter och forskare.

Språk
Institutet för språk och folkminnen arbetar med att sprida kunskaper om bl.a. språk och dialekter i Sverige.

Världen
Förenta nationerna rapporterar om säkerhetsläget i världen.
Globalportalen innehåller information, reportage och artiklar om globala frågor och utvecklingsländer.
Lifos är Migrationsverkets center för landsinformation och landanalys inom migrationsområdet. Här publiceras rapporter och artiklar om bl.a. människohandel och människors frihet.
BBC:s landsfakta