Om oss

Välkommen till Nordenbergsskolan! Nordenbergsskolan ligger i Olofströms kommun i Blekinge och är känd för att vara en skola som håller hög kvalité. Skolan präglas mycket av våra tekniska utbildningar, entreprenörskap och mångfalden av idrotter. Det finns bra förbindelser med kollektivtrafik i alla riktningar.

Idrott

Nordenbergsskolan är en gymnasieskola med ett idrottsgymnasium med NIU-godkänd utbildning (Nationellt godkänd idrottsutbildning) för orientering.Vi erbjuder även profiler inom ishockey, fotboll, ridning, fitness & innebandy.

Nordenbergsskolan får mycket av sin prägel av inflyttade idrottselever, som av kunniga och engagerade tränare och lärare ges möjligheter att kombinera gymnasiestudier med idrottssatsning på hög nivå. Vi har lång erfarenhet av att bedriva idrottsutbildningar och har arbetat med detta sedan 1975.

Om Du inte redan är bosatt i Olofström eller själv ordnar boende någon annanstans i kommunen finns det möjlighet att inkvarteras med de andra idrottseleverna i fastigheten Borgen. Livet där är i mångt och mycket detsamma som du får uppleva senare när du ska studera vidare och bo på korridor. Läs mer om vårt idrottsgymnasium

Teknik

Vi erbjuder tekniska utbildningar av hög klass med kopplingar mellan teori och praktik. En styrka är de goda kontakterna med lokala teknikföretag. Detta ger dig möjligheter till praktik, projektarbeten och eventuellt sommarjobb ute på något företag. Teknikcollege vänder sig till dig som söker spännande utvecklingsmöjligheter. Den gymnasiala utbildningen ger möjlighet till jobb direkt och/eller behörighet för vidare studier vid olika ingenjörsutbildningar. Vi erbjuder även påbyggnadsutbildning på Teknikprogrammet i form av gymnasieingenjör, TE4. Läs mer om Teknikcollege

Höga resultat

Synsättet att goda resultat i det ena oftast leder till framgång i det andra genomsyrar och berikar skolans hela verksamhet. Andelen elever som går ut med gymnasieexamen är betydligt högre på Nordenbergsskolan än i resten av länet och riket, det har varit så under många år. Vi arbetar för att hålla i denna goda trend.

Entreprenörskap

På Nordenbergsskolan erbjuds alla elever i åk 3 att starta och driva UF-företag och utveckla sina förmågor i entreprenöriell anda. I vissa av våra utbildningar har vi denna kurs som ett obligatoriskt inslag och vi vill att drivet och det entreprenöriella förhållningssättet ska genomsyra alla våra utbildningar. Våra elever ska ges möjlighet att testa sina ideér och våga se det egna företagandet som en möjlig framtida väg till försörjning. 

Aktiviteter

På Nordenbergsskolan pågår ständigt aktiviteter från klasskamper till karnevaler och den traditionella balen när man är klar med sina studier.

Relaterade nyheter