Kontakt

Är du elev i årkurs 9 och vill göra besöka ett program eller en idrott på Nordenbergsskolan? Kontakta då programmens kontaktpersoner:

Barn- & fritidsprogrammet Rebecka Holmberg
Ekonomiprogrammet Carola Olofsson
El- & energiprogrammet Tord Törgren
Fordons- & transportprogrammet Jonas Olofsson
Handels- & administrationsprogrammet Eva-Lott Lindberg
Industritekniska programmet Roland Persson
Introduktionsprogrammen Maarit Kotkamaa
Naturvetenskapsprogrammet Karolina Nilsson
Samhällsvetenskapsprogrammet Marie Höög
Teknikprogrammet Angelika Tholén
TE4 – fjärde året på Teknikprogrammet Pär Markusson
Idrottsgymnasium Isak Bergman

Adress

Nordenbergsskolan
Box 304, Rydénvägen
293 24 Olofström

Tel: 0454 – 932 38, 931 21, 931 34
Fax: 0454 – 937 43
E-post: nordenbergsskolan@olofstrom.se

All personal och deras kontaktuppgifter finns under Personal.