Kontakt

Är du elev i årkurs 9 och vill göra besöka ett program eller en idrott på Nordenbergsskolan? Kontakta då programmens kontaktpersoner:

Barn- & fritidsprogrammet Rebecka Holmberg
Ekonomiprogrammet Carola Olofsson
El- & energiprogrammet Tord Törgren
Fordons- & transportprogrammet Jonas Olofsson
Försäljnings- och serviceprogrammet Linnea Olsson
Industritekniska programmet Roland Persson
Introduktionsprogrammen Maarit Kotkamaa
Naturvetenskapsprogrammet Karolina Nilsson
Samhällsvetenskapsprogrammet Marie Höög
Teknikprogrammet Angelika Tholén
Idrottsgymnasium Isak Bergman

Adress

Nordenbergsskolan
Box 304, Rydénvägen
293 24 Olofström

Tel: 0454 – 932 38, 931 21, 931 34
Fax: 0454 – 937 43
E-post: nordenbergsskolan@olofstrom.se

All personal och deras kontaktuppgifter finns under Personal.