Tester och analys

Tester

Regelbundna och relevanta tester är en del av vår träning för att mäta elevens utveckling och ha som grund för planering och målsättning. Vi testar därför eleverna regelbundet på 3 000 m på bana, momentlöpningstest, backtest, sprint-OL-test, maxpulstest och rörlighetstest. Resultaten av testerna integreras i varje elevs individuella utvecklingsplan.

Analys

Att analysera sin träning är viktigt för sin utveckling och ett bra verktyg för planering och utvärdering. Teknikträningar genomförs med GPS-klockor och analyseras i Livelox.

Pulsklockor och träningsdagbok är två av redskapen som eleverna använder för att utveckla sin fysiska träning.