Specialidrott

Som elev på orienteringsgymnasiet har man teori på schemat en gång per vecka. På 3 år läser man fyra kurser inom specialidrott. De första 3 terminerna läser man Idrottsspecialisering 1 (100p) och Tränings- och tävlingslära 1 (100p). De 3 återstående terminerna står Idrottsspecialisering 2 (100p) och Träning- och tävlingslära 2 (100p) på schemat.

Teoriutbildningen omfattar ämnen som fysisk träning, tränings- och tävlingsplanering, individanpassning, idrottspsykologi och mental träning, orienteringsteknik, återhämtning, kostlära, idrottsskador och ledarskap.

Kursplan Idrottsspecialisering 1

Kursplan Idrottsspecialisering 2

Kursplan Tränings-och tävlingslära 1

Kursplan Tränings-och tävlingslära 2

 

Som en del i utbildningen ges även möjlighet att lyssna på kompetenta föreläsare inom relevanta områden.

Vi tror att kunskap bygger trygghet och framgång och vår ambition är därför att eleven ska få en stabil och bred kunskapsgrund att ha med sig inför sin fortsatta idrottskarriär. Några pusselbitar är att lära sig individanpassa sin träning efter sina behov och fortlöpande planera, utvärdera och utveckla sin träning. Eleven ges även möjlighet att träna upp sina ledaregenskaper och banläggning för att kunna vara t.ex. ungdomsledare och banläggare i klubbarbetet på hemmaplan.