Coachingsamtal

Individen står i centrum och genom regelbundna, individuella coachingsamtal jobbar vi för att eleven ska lyckas nå sina mål och få en positiv personlig utveckling. Under coachingsamtalet arbetar vi med hälsa, sociala situationen, kost och sömn, målfokusering och mentala faktorer. Dessutom följer vi upp den individuella utvecklingsplanen. Dessa samtal är en viktig process för individens utveckling. Eleven bokar in enskilda coachingsamtal med sin mentor två till fyra gånger per termin.