Årsplanering

Eleverna har möjlighet att träna upp till 5 tillfällen på dagtid per vecka. Både morgonträning och eftermiddagsträning finns att tillgå.

Träningsupplägget är indelat i tre olika perioder; Grundtränings-, Tävlings- och Återhämtningsperiod.

Grundträningsperioden går ut på att bygga upp en bra fysisk grund bestående av i första hand uthållighet, hållfasthet, styrka, löpteknik och rörlighet, men även en del OL-teknik. Det läggs stor vikt vid mängden träning och att hitta rätt balans mellan träning och återhämtning.

Träning under tävlingsperioden är mer inriktad på att hitta ett bra flyt i sin orientering och att den fysiska formen är god, så att man kan lyckas på de viktiga tävlingarna. Träningen går ut på att utveckla OL-teknikens olika moment och att höja tempot i sin löpförmåga.


Återhämtningsperioden är en lugnare period på ett par veckor efter tävlingarnas slut. Syftet är att eleverna får mental återhämtning och att ladda batterierna inför den kommande grundträningsperioden. Under denna period gör eleverna ett rörlighetstest och ett maxpulstest. Det brukar även bli någon form av social aktivitet, som tex. innebandyturnering och musikquiz.

Årsträningsplan HT 2017 – VT 2018