Dexter

Nedan finns inloggningslänkar till Dexter som är ett av skolans datasystem. Här kan du som elev och förälder se schema, individuell studieplan, betyg och närvaro/frånvaro,

Det är olika länkar nedan beroende på om du är elev, personal eller förälder.

Här loggar du som är elev in:
Genväg

Här loggar du som förälder in:
Föräldrainlogg med Bank-ID
Föräldrainlogg med Telia/Nordea
Föräldrainlogg med mobil Bank-ID

Här loggar du som personal in:
Genväg

Om du som förälder inte har ett konto i Dexter kan du ansöka om det nedan, du har tillgång till ditt barns uppgifter fram till 18-årsdagen.
Ansökan föräldrakonto