Apl

På alla yrkesprogram i gymnasieskolan måste eleverna ha minst 15 veckors Apl. På Nordenbergsskolan är huvuddelen av Apl i årskurs 3 men vissa program har flera veckors Apl redan i årskurs 1.
På fjärde året på Tekniprogrammet ingår minst 10 veckors Apl.

Allmänt om Apl
Enligt Gymnasieförordningen är arbetsplatsförlagt lärande ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” 1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039.

Elever som är på Apl är under utbildning och är försäkrade av skolan. Eleverna får, under handledning, göra nästan samma saker som anställda även om man är under 18 år. I följande tabell ser du vad man inte får göra, i AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö finns ännu mer detaljer.

Se med på Skolverkets hemsida

Handledarutbildning
Skolverket har skapat en webbaserad Handledaritroduktion som passar alla handlerade på yrkespogrammets Apl. Nedan finns en kort introduktionsfilm till utbildningen som tar cirka 4×1 timme att genomföra.

Handledarutbildningen finns på https://skolverket.contento.se/core/login?ReturnUrl=%2fportal och du registrerar dig enkelt med din mailadress. När du är klar med utbildningen kan du själv skriva ut ditt intyg om att du är godkänd handledare.

För dig som är handledare på ett tekniskt program har Teknikcollege tagit fram en särskild och anpassad handledarutbildning, utbildningen finns på tcportalen.se.