Inbjudan till klassmöten, åk 1

Inbjudan till klassmöten, åk 1

Ni, elever och vårdnadshavare, hälsas välkomna till klassmöten på Nordenbergsskolan.

Vi träffas i skolans Aula enligt tiderna:

          Klasserna: BF, EE, FS, FT, IN

          30 augusti kl 18:00-19:30

          Klasserna: EK, NA, SA, TE

          31 augusti kl 18:00-19:30

Ni kommer få information från skolledningen.

Skolans elevhälsoteam kommer att tillsammans med socialtjänst och polis berätta för er om vårt förebyggande arbete. De kommer också att presentera om våra studieverktyg och strategier för inlärning. Slutligen kommer ni att få viktig information om skillnaden mellan grundskola och gymnasium.

Efter den gemensamma samlingen i Aulan kommer ni fortsätta klassvis tillsammans med mentor för mer klasspecifik information.

Varmt välkomna önskar personal och skolledning på Nordenbergsskolan!