Publicering av bästa drakpitch

Följande företag vann gårdagens drakpitch på Nordenbergsskolan.

Gratulationer till vinnarna.

Board UF, – Oliver Green, Emma Johansson, Tove Valerius och Filip Peteh.

Med en klar affärsidé och en medveten satsning på tillverkning av ” egen ” produkt med betydande affärspotential parat med en bra presentation byggd på ett Gott samarbete vinner Board UF dagens drakpitch.

Young Events UF, -Sven Rosvall, Feras Hamish, Florian Friebe, Anton Johansson.

Young Events UF har utvecklat och skapat en affärside som ser till ett behov och ett intresse i samhället för att skapa upplevelser under rättvisa förhållande.
När hela samhället går samman och hjälps åt så skapar vi delaktighet och gemenskap. Ett koncept som har potential och som hör framtiden till.