Är du elev i årskurs 9 och vill besöka ett program eller en idrott på Nordenbergsskolan?

Ta kontakt med programmens kontaktpersoner, dessa hittar du under fliken Kontakt. Du kan också be studie- och yrkesvägledaren på din skola att kontakta oss.

Välkommen