Skugga på Nordenbergskolan

Välkommna

Fram till 1 februari kommer skuggning vara ”pausad” pga rådande Coronaläge

Skugga är som ett studiebesök där ni eleverna får uppleva en dag på programmet.
I första hand bokar blivande elever detta via sin SYV på sin nuvarande skola.

 

Eleverna kan även kontakta kontaktperson för respektive program. (Klicka namnen för info)
BF –Rebecka H
EE- Tord
EK- Carola
FS – Eva-Lott
FT- Jonas
IN- Roland
IMA- Per Karlsson
IMS- Maarit
NA_ Karolina
SA- Anette B
TE- Angelika
Te4- Magnus