STUDENT 2021

Student 2021

Nu börjar bitarna falla på plats hur upplägget för student 2021 kommer att se ut. En månad kvar…

Vi tänker oss en tvådelad student med olika aktiviteter, då vi utifrån input från elever fått med oss att det viktigaste är att träffas klassvis utifrån rådande omständigheter. 

Tillsammans gör vi detta till en bra och minnesvärd dag!

Förutsättningar

Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer – just nu gäller:

  • Symtomfri
  • Handhygien
  • Social distans 
  • Undvika trängsel

Drogfritt-evenemang, samverkan med Socialtjänsten

Två anhöriga per elev har möjlighet att vara med på utsparken.

Om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten förändras kan upplägget och planeringen behöva justeras.

Studenten del 1

Vi inleder studenten genom att göra aktiviteter tillsammans, klassen och mentorer, uteaktivitet under studentveckan – olika dagar för olika klasser.

Studenten del 2 – Utspark fre 4/6

Eleverna träffas klassvis på skolan med olika ankomsttider.

Klasserna träffar sina mentorer med mingel, mösspåtagning, betygs- och stipendieutdelning.

Sedvanlig studentmat kommer att serveras.

Utspark sker klassvis i olika omgångar under dagen, från lunch ungefär och framåt eftermiddagen.

Ur smittskyddssynpunkt kan det inte kan genomföras marsch (skolan brukar söka tillstånd) eller flakåkning (eleverna brukar söka tillstånd). Det är inte tillåtet.

Vi förväntar oss och ser fram emot en trevlig och minnesvärd student.