Information inför student 2020

Nordenbergsskolans utspark kommer att genomföras fredag 5 juni.

Under rådande omständigheter är våra studentplaner inte helt spikade.

Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer:

  • Symtomfri
  • Handhygien
  • Social distans 
  • Undvika trängsel

Drogfritt-evenemang, samverkan med Socialtjänsten.

Olofströms kommun har tagit beslut om att inga anhöriga får vara med på skolavslutning oberoende av årskurs. Något vi ska förhålla oss till.

Om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten förändras eller andra beslut tas kan upplägget och planeringen behöva justeras.

Fredag 5/6 – Studentdag

Eleverna träffas klassvis på skolan med olika starttider.
Klasserna träffar sina mentorer med mingel, mösspåtagning, betygs- och stipendieutdelning.

Sedvanlig studentmat kommer att serveras.

Utspark sker klassvis i olika omgångar under dagen, från kl 11.30-16.30. Ett mer detaljerat program kommer.

Vi förväntar oss och ser fram emot en trevlig och minnesvärd student.

Ur smittskyddssynpunkt kan det inte kan genomföras marsch (skolan brukar söka tillstånd) eller flakåkning (eleverna brukar söka tillstånd).