Information om distansundervisning och Corona

Distansundervisning infördes den 18 mars och gäller tillsvidare för Nordenbergsskolan.
Beslutet om distansundervisning grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Lektioner och undervisning fortsätter enligt nuvarande schema, fast nu på distans via Google Classroom.
Lärarna arbetar intensivt för att det ska bli så bra undervisning som möjligt.
Information om undervisningen mailas till elev och vårdnadshavare. Därför är det viktigt att rätt kontaktuppgifter finns i Dexter.

För mer information om coronaviruset covid-19 och vad kommunen gör se www.olofstrom.se