Rosenholmsprojektet

Våra Hi 1b-elever på uppdrag

Ett gynnsamt samarbete mellan Nordenbergsskolan, Region Blekinge, Blekinge Museum och Musik i Blekinge.

Eleverna fick möjligheten åka till Blekinge museums arkiv och ta del av dess fantastiska utbud av historiska föremål.

Syftet är att ta reda på
Vad föremålen berättar

De blev indelade i grupper där var grupp tilldelades föremål utifrån fem teman:

  • skam/straff
  • tro/religion
  • hygien/kropp/sjukdom
  • fattigdom/sociala frågor/nykterhet
  • könsroller/barndom/leksaker.

Eleverna fick sedan arbeta med fakta om dessa föremål på skolan, med utgångspunkten att ta reda på föremålets historia, syfte samt dess motsvarighet i dagens samhälle. Den samlade informationen presenterades i videor. Av dessa gjordes sedan ett urval och klipptes samman till en.

Ta del av videon! Klicka på bilden nedan.

 

Tack för fint arbete!