Skolstartstider!

Tisdagen den 21 augusti är det äntligen dags för skola igen.

Upprop i aulan för åk 1 äger rum enligt följande:

BF, EE, FT, HA, IN kl 08.30

EK, SA, NA, TE kl 08.45

T4 kl 09.00

IMIND kl 09.15

IMSPR kl 09.30

Respektive klassföreståndare ansvarar fram till kl 12.30 (inkl. lunch)

 

Åk 2 och 3 startar kl 09.00 i salar enligt anvisning,

(se anslag på personalrumsdörren + entrén).