Studieresa till Stockholm

Under vecka 15 var EK16 och SA16 på studieresa i Stockholm i tre dagar.

Bland annat gjordes studiebesök på Forum för levande historia, Moderna museet och Riksdagen.

Ett frivilligt besök på MOS (Mall of Scandinavia) hanns också med.