Nordenbergsskolans bibliotek

Hur lånar du böcker på skolbiblioteket?

Här kommer en kort instruktionsfilm hur man lånar böcker på biblioteket!