Gör ditt val för framtiden!

Från öppet hus

Stort tack till elever, personal och besökare för ett trevligt öppet hus!

Bildspelet från aulan finns nedan.

Hör gärna av dig om du vill komma hit och besöka oss en vanlig skoldag.

Kontaktuppgifter till studie- & yrkesvägledare samt programmens kontaktpersoner.