KOM UT – med Oskar Sternulf

Oskar Sternulf gästade Nordenbergsskolan och framförde sin egenproducerade föreställning "Kom ut". Det är en stark föreställning med efterföljande samtal, som uppskattades av elever och personal.
Välkommen tillbaka!