Välkomna på klassmöte den 17 oktober

Välkomna på klassmöte

Under hösten bjuder skolan in föräldrar och elever till klassmöte där ni får träffa lärare, elevhälsoteam och skolledning.

Samling i aulan för gemensam information och därefter fortsatter ni klassvis tillsammans med klassföreståndare.

årskurs 1 onsdagen den 11 september 18.30-20.30

årskurs 2 onsdagen den 18 september 18.30-20.30

årskurs 3 onsdagen den 23 oktober 18.30-20.30